top of page

Om Imdex A/S

Imdex A/S er en moderne innovativ dansk genbrugsvirksomhed af End-of Life Tires (ELTs). Genbrugsideen med at recirkulere nedslidte bildæk til genbrug startede i efteråret 2001 i forbindelse med den første dækbekendtgørelse udarbejdet af Miljøstyrelsen. Allerede i foråret 2002 indgik man en aftale med verdens største maskinproducent ”Danske Eldan” om installation af en helt ny og moderne produktionslinje til neddeling af dæk. Dette samarbejde har hen over de sidste 16 år udviklet sig enormt innovativt, hvilket i dag betyder, at Imdex A/S tester nye innovative produkter for Eldan og efterfølgende implementerer disse produkter i produktionen.

I Danmark har vi årligt ca. 44.000 tons nedslidte dæk (ELT), hvilket vil give et massivt affalds- og miljøproblem, såfremt vi ikke får dem genbrugt. Når dine dæk er nedslidte og ikke mere er anvendelige til brug på vejene, så holder vi livet kørende for dækkene. De indgår nu i den cirkulære økonomi, også kaldet vugge til vugge, som er vejen til bæredygtigt genbrug.

Hos Imdex A/S neddeler vi dækkene (ELT) i forskellige størrelser, som igen genanvendes til mange forskellige formål; fyld i kunstgræsbaner, faldunderlag, ridebaner og gummiindustrien til nye emner er blot nogle af de genbrugsmuligheder, der bliver brugt i dag.

Genbrug af dæk er derfor den langt mest bæredygtige og miljøvenlige løsning på et ”problem”, der ellers vil blive et meget stort affaldsproblem.

Hos Imdex A/S tænker personalet konstant i innovativt, bæredygtigt genbrug af dækkene, hvilket i dag betyder, at når dækket er nedbrudt i de tre fraktioner, som dækkene består af - nemlig gummi, tekstil og stål, så har vi kun 1% affald og dermed 99% genbrug. Med altid helt optimerede processer hjælper vi i dag miljøet med meget mindre CO2 udledning til gavn for vores miljø, kunderne og verdens lunger.

SPR granulat datablad
SPR Teknisk datablad
bottom of page